Disclaimer & Privacy

Proclaimer

Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons weten!

Dit is een website van het Belevingscentrum '14-'18 in Tildonk. Toerisme Vlaams-Brabant is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan om de informatie actueel en juist te houden. Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons dan weten! Stuur ons een e-mail op grooteoorlog@vlaamsbrabant.be.

Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding

Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kunt ze afdrukken voor priv├ęgebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van Toerisme Vlaams-Brabant. Je kunt citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. Ook de lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website doorgeeft, worden verwerkt door Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1, 3010 Leuven. We verwerken je gegevens en houden ons daarbij aan de Privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten op zichte van de verwerking van persoonsgegevens).
Wij gebruiken jouw gegevens enkel voor het doel waarvoor ze worden ingezameld en geven je gegevens niet door aan anderen. We zullen ze ook niet gebruiken voor direct marketing.

Toegang tot informatie en rechtzetting

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze website en abonnees op onze nieuwsbrieven toegang tot de informatie die wij van hen bijhouden. Ook kan je onjuiste gegevens steeds laten rechtzetten. Contacteer ons op onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.

Logfiles over websitegebruik

Sommige informatie op de website wordt geregistreerd in logfiles. Deze informatie kan gebruikt worden voor interne doeleinden onder meer om het websitegebruik na te gaan en de website aan te passen. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens maar wel gegevens over uw computer.

Heb je vragen? Contacteer ons!

Toerisme Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, 016-26 76 20, toerisme@vlaamsbrabant.be, www.toerismevlaamsbrabant.be